Restauratie

In 2006 is de Stichting Museumhaven Zeemanshoop op Ameland opgericht. Een haven speciaal voor voormalige reddingboten. De motorreddingboot Zeemanshoop werd de naamgever van de museumhaven. Dit was een weloverwogen keuze. De Zeemanshoop was destijds in bezit van een van de initiatiefnemers van het project en gezien de indrukwekkende geschiedenis van deze reddingboot, was de keuze gauw gemaakt. De Zeemanshoop heeft bovendien de status van varend erfgoed. Na het overlijden van haar laatste eigenaar ligt de Zeemanshoop nu ruim vijf jaar in de museumhaven op Ameland te koop. Om de verkoop te bevorderen werd de boot enkele malen gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie te Lemmer. Een aantal keren leek een serieuze gegadigde in beeld voor overname, maar tot op heden is het niet gelukt een nieuwe baas voor het schip te vinden. Net als bij terugkomst uit Engeland na de Tweede Wereldoorlog ziet het er naar uit dat de Zeemanshoop een onzekere toekomst tegemoet gaat.

Dit was voor het bestuur van de Stichting Neeltje Jacoba 1929, gevestigd op Ameland, reden om te trachten de Zeemanshoop voor ondergang te behoeden en daarmee ook voor de museumhaven een blikvanger met een rijke historie te behouden. Na rijp beraad is besloten financiële middelen te werven om de Zeemanshoop aan te kopen en vervolgens in originele staat terug te brengen. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat het huidige stuurhuis en de motor worden verwijderd. De oude koperen stuurkap is door een van de vorige eigenaren, dhr. C. Rijf, altijd bewaard, voor het geval dat restaurateurs zich zouden aandienen. Hij is bereid om deze voor een redelijke prijs over te dragen. Door de firma Nimos is een offerte gemaakt voor de herstelwerkzaamheden. Deze firma kan tevens een identieke Kromhout MD gloeikopmotor leveren en inbouwen, waarmee de Zeemanshoop in 1925 in de vaart kwam. Het uitgangspunt is om de boot te restaureren naar de staat zoals ze in dat jaar is opgeleverd.

Reünie

Zeemanshoop_flyerHet streven is om de restauratie voor 14 mei 2015 te hebben afgerond. Op deze datum is het 75 jaar geleden dat de oversteek met vluchtelingen naar Engeland werd gemaakt. Van de passagiers zijn er nog enkelen in leven, die samen met enkele nazaten een reünie en herdenking organiseren in Scheveningen. Het zou prachtig zijn om op deze dag het schip, waarmee deze mensen vanuit Nederland naar de vrijheid zijn gevaren, helemaal in orde en in de originele staat te kunnen presenteren.

Om – eenmaal in oorspronkelijke staat – in het onderhoud te kunnen voorzien, zullen er vanuit de museumhaven vaartochtjes worden georganiseerd op de Waddenzee. Dit met medewerking van vrijwilligers, die tevens de onderhoudswerkzaamheden op zich zullen nemen.

Voor meer info over het restauratieplan Zeemanshoop en mogelijkheden giften en donaties, klik hier voor de flyer.