Stichting en beleidsvisie

Stichting

Naam Stichting Neeltje Jacoba 1929
RSIN 8072.28.436.B01
Postadres J.W. Burgerstraat 2, 9161 BH  HOLLUM (Ameland)
Telefoon 06 51 01 37 37 (Jaap Boersma, voorzitter)
E-mail info@neeltjejacoba.nl
KvK nr. 41236599
Bank NL74 RABO 0123 1183 01

Beleidsvisie

Beleid en strategie van de Stichting zijn  volledig afgestemd op de doelstelling, door de opbrengst van rondvaarten vanuit de thuishaven (Ballumerbocht, Ameland) en Holwerd, alsmede door giften, donaties  en subsidies tracht de Stichting voldoende opbrengsten te genereren om haar uitgaven te kunnen dekken. De vele onderhoudswerkzaamheden worden zo veel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd.