Doelstelling

De doelstelling van Stichting Neeltje Jacoba 1929 wordt als volgt omschreven:

  1. De stichting heeft ten doel het in de vaart houden van de ex-reddingboot “Neeltje Jacoba” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen ter dekking van het onderhoud en de exploitatie van de “Neeltje Jacoba”, door sponsoring van bedrijven, betaalde deelname aan evenementen of promotiedoeleinden en door inning van contributie van donateurs. De fondsen worden aangewend voor het algemeen en bijzonder onderhoud aan de “Neeltje Jacoba”, vervanging van onderdelen en apparatuur en voor het opbouwen van reserves voor het, eventueel op langere termijn, in eigendom verkrijgen van de “Neeltje Jacoba”.