Beleidsvisie

Beleid en strategie van de Stichting zijn  volledig afgestemd op de doelstelling, door de opbrengst van rondvaarten vanuit de thuishaven (Ballumerbocht, Ameland) en Holwerd, alsmede door giften, donaties  en subsidies tracht de Stichting voldoende opbrengsten te genereren om haar uitgaven te kunnen dekken. De vele onderhoudswerkzaamheden worden zo veel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd.