ANBI

Voor de restauratie van de Zeemanshoop zijn wij afhankelijk van uw gewaardeerde giften en donaties. Wij hopen van harte dat u ons financieel wilt ondersteunen. De Stichting Neeltje Jacoba 1929 is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het bedrag van uw donatie levert bij uw belastingaangifte een aftrekpost op van 125% van het bedrag van uw gift. Voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting is dat zelfs 150%. Meer info via ANBI.nl.